Vad är hypertoni Vad betyder hypertoni

Viss - medicinskt och administrativt stöd för primärvården Högt blodtryck räknas till en av folksjukdomarna vad i Sverige har nästan hälften av alla i åldersgruppen 65—85 år högt blodtryck. De allra flesta människor vet inte om att de har för högt blodtryck eftersom det ofta inte ger några symtom. Det är därför viktigt att regelbundet låta kontrollera sitt blodtryck. Symtomen på högt blodtryck är vanligtvis lindriga och det är inte förrän man verkligen har fått det höga blodtrycket konstaterat hypertoni lyckats sänka det som man kan sätta fingret på varför man varit så trött eller lidit av huvudvärk. Det är först vid riktigt högt blodtryck som man kan få tydligare symtom, till exempel kraftig trötthet, illamående svår huvudvärk och andnöd. Tillståndet kallas malign hypertoni och är ett livshotande tillstånd som är mycket ovanligt. Blodtrycket mäts i millimeter kvicksilver, mmHg. voyage a pied Blodtrycket är det tryck som uppstår i blodkärlen när blodet drivs från hjärtat ut i kroppen och senare tillbaka till hjärtat. Högt blodtryck försvårar hjärtats pumparbete och kan vara allvarligt om du inte får det behandlat. Vi vet inte vad som är optimalt saltintag, men epidemiologiska data talar för 4 g per dag För den enskilda individen kan saltreduktion ha. Nyare internationella riktlinjer har delat in blodtrycksvariationer i ytterligare kategorier, som inte betecknas som hypertoni utan i stället markerar vad som utgör. Komplikationsrisken vid hypertoni ökar med stigande blodtryck, förekomst av andra riskfaktorer och ärftlighet samt vid tecken på organskada (3).

1 2 3 4 5